Qualsevol persona que estigui interessada a treballar a LOGISDOC podrà enviar el seu currículum vitae, amb fotografia recent i una carta de presentació a: rrhh@serviciomovil.com. I també podrà remetre'ns el seu CV per correu postal a l'adreça següent:

Logisdoc Serveis Integrals, S.L.U. / Departament de RH
Polígon Molí de Racó. C/ Molí d´en Guineu, 31 - Nau 1
08770 – Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

 

Nota legal:
D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran incorporades al fitxer de Selecció de Personal de Logisdoc Serveis Integrals, S.L.U., amb la finalitat de disposar del vostre historial professional per a processos futurs.

Així mateix, tret que us hi oposeu de manera expressa, tindrà accés a les vostres dades personals qualsevol de les empreses filials que conformen el Grupo Servicio Móvil, exclusivament amb les finalitats descrites anteriorment. Amb aquest objectiu, Logisdoc Serveis Integrals, S.L.U. garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició. Per exercir-los haureu de dirigir comunicació escrita a: Polígon Molí de Racó. C/ Molí d'en Guineu, 31 - Nau 1 / 08770 – Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Si transcorregut un any des de la inclusió del CV no heu tingut noticies nostres, procedirem a esborrar les vostres dades en el nostre fitxer.