Telf: +34 938 913 076
Follow us:

Associació empresarial d’implantació nacional sense ànim de lucre.

  • El servei de gestió documental comprèn el trasllat des de qualsevol punt del territori espanyol al centre de custòdia, l’inventari, la custòdia física de la documentació, la gestió i l’eliminació de la documentació administrativa i clínica.

    Els objectius que es van perseguir amb aquest client foren: disposar d’un arxiu de documentació escalable, flexible i segur. Permetre procediments ràpids de recuperació de documentació, i garantir el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, les adaptacions a la legislació sobre fitxers de dades personals no automatitzats.

GESTIÓ LOGÍSTICA