Telf: +34 938 913 076
Follow us:

Direcció Provincial d’Organisme Públic que depèn del Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern d’Espanya

  • Treballem en les dependències del nostre client i li gestionem els fons documentals a través del nostre propi programa de gestió, que permet: la conservació, la ordenació i el tractament arxivístic, el control de nous ingressos, l’atenció i les consultes, el control dels processos d’expurgació i l’elaboració d’informes i estadístiques. Suposa la gestió de més de 15.000 metres lineals de documentació.

GESTIÓ DOCUMENTAL