Telf: +34 938 913 076
Follow us:

Organisme públic adscrit al Ministeri de Foment

  • Projectes de conservació i adequació de documentació històrica, que inclouen tasques de neteja manual i mecànica de la documentació, disposició en materials de conservació adequats d’acord amb la naturalesa i la tipologia del fons, i posterior tractament arxivístic.

    Elaboració d’instruments per a la recuperació de la informació d’Arxiu; quadre de classificació del fons històric i fitxes de fons segons la NODAC “Norma de Descripció Arxivística de Catalunya”.

    Elaboració d’instruments per a la recuperació de la informació de Biblioteca; Tesaurus multilingüe de l’àmbit portuari.

    Digitalització i catalogació del fons fotogràfic històric de l’entitat.

TRASLLATS