Telf: +34 938 913 076
Follow us:

Departament de la Generalitat de Catalunya

  • La necessitat d’optimitzar els espais i immobles destinats a gestió documental, va obligar a concentrar tots els seus arxius centrals, que fins aquell moment es trobaven repartits entre dues localitats. I per fer-ho, es van haver de traslladar tots els fons documentals, com ara els arxius de gestió i de documentació en tràmit.

    El trasllat va suposar el moviment de més de 58.000 metres lineals, corresponents a 150 òrgans departamentals i 38 unitats. Per a la realització d’aquests treballs van ser necessaris 6 mesos.

    Un cop centralitzat l’arxiu, el servei de custòdia i préstec per a aquest client ha suposat la gestió de gairebé 30.000 metres lineals.

GESTIÓ INTEGRAL