Telf: +34 938 913 076
Follow us:

Consorci de biblioteques d’ens públic de Catalunya

GESTIÓ INTEGRAL

El treball amb el nostre client va consistir en el trasllat de tots els seus fons documentals a un magatzem central destinat a conservar i preservar més de 2.275 metres

Read details

Departament de la Generalitat de Catalunya

GESTIÓ INTEGRAL

La necessitat d’optimitzar els espais i immobles destinats a gestió documental, va obligar a concentrar tots els seus arxius centrals, que fins aquell moment es trobaven repartits entre dues localitats.

Read details