Slide background

CONSULTORIA DOCUMENTAL

A LOGISDOC estudiem in situ la problemàtica que ens planteja cada client. Analitzem conjuntament quines són les causes que els provoquen els problemes amb la seva documentació: excés de producció documental, duplicitat, falta d'organització, circuits documentals poc definits, etc. Dissenyem projectes que proporcionen solucions als problemes derivats de l'absència de polítiques de gestió documental. Els ajudem a millorar els processos de treball i a reduir els costos per la manca d'organització. Dissenyem i condicionem els espais que serviran per custodiar el seu arxiu. Assessorem a tot tipus d'empreses, independentment de la seva mida, i a institucions de qualsevol tema relacionat amb la informació documental recollida a: qualsevol tipus de paper, materials, mobiliari, prestatgeries, suport electrònic, etc. També implantem sistemes de gestió integral d'arxius físics i digitals, la Norma ISO-15489 i programes específics per al manteniment dels arxius. Formació interna al personal dels nostres clients.

ORGANITZACIÓ D´ARXIUS, SERVEIS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS

Disposem d'una àmplia experiència en el disseny i la gestió eficient de les necessitats de gestió i recuperació de la informació, tant en suport físic com electrònic, dels nostres clients. Sigui quin sigui el contingut del vostre fons documental: informació administrativa, comercial, tècnica, legal, arxius clínics, fons històrics, bibliogràfics, etc.

Deixeu que ens encarreguem de tot i contribuirem d'una forma segura a millorar l'eficàcia de la vostra organització. Us garantim millores tant en la operativa diària, com en l´espai, tot això amb el corresponent estalvi de costos que el nostre treball implica.

Els processos més rellevants que duem a terme són els següents: depuració, codificació, canvi de classificació, trasllats interns i externs, correcció massiva de duplicats, integració i unificació d'arxius, posar en carpetes i etiquetat, inventariat, expurgació i destrucció de documentació.

Els proce
Per a biblioteques:
Precatalogació i catalogació bibliogràfica.
Creació de llenguatges controlats (Tesaurus, llistes d'encapçalament).
Col•locació de teixells i senyalització topogràfica.
Creació de llistats dels registres bibliogràfics segons ISO 690-1987.
Procés de selecció, adquisició o compra.
Digitalització.
Per a Centres de Documentació Especialitzada:
Catalogació bibliogràfica.
Creació de llenguatges controlats (Tesaurus, llistes d'encapçalament).
Base de dades.
Software adaptat al client.
Digitalització.

GESTIÓ I CUSTÒDIA DE DOCUMENTS

GESTIÓ I CUSTÒDIA DE DOCUMENTS

A LOGISDOC posem a disposició dels nostres clients l'espai necessari per a la custòdia de qualsevol tipus de documentació.

Disposem d'instal•lacions repartides, no només a Catalunya, sinó a la resta del territori espanyol, gràcies a la cobertura que ens dóna pertànyer al Grupo Servicio Móvil. Tots els nostres centres compten amb les millors instal•lacions i tenim establerta una estricta política de control d'accessos que, juntament amb els sistemes de prevenció, detecció i extinció d'incendis, garanteixen la màxima seguretat de les nostres instal•lacions. Oferim un servei integral de gestió documental en què adaptem el servei de préstec i recollida de la vostra documentació al lloc i termini desitjat. Ens adaptem el 100% a les vostres necessitats, amb disponibilitat les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

La nostra empresa compta amb un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació certificat segons la Norma UNE ISO/IEC 27001. També gestionem i custodiem els arxius internament en les instal•lacions dels nostres clients. Tot això a través de personal altament especialitzat. Consulteu-nos i podrem estudiar el vostre cas i desenvolupar la solució més apropiada. Us oferim solucions flexibles basades en factors com el temps de resposta, la mobilitat, la disponibilitat, la exclusivitat de les instal•lacions, etc. A través de la nostra Àrea de Tecnologies disposem d'un desenvolupament propi de software per a tot tipus de gestió documental tant física com electrònica. Per saber més sobre SEGESDOC [+]

DIGITALITZACIÓ CERTIFICADA

DIGITALITZACIÓ CERTIFICADA

La digitalització de documents és la solució òptima si desitgem preservar la integritat física de qualsevol tipus d'informació i fons documental. A més, amb el servei de digitalització i indexació de documents que ofereix LOGISDOC es facilita l'accés a la informació de manera més ràpida i fàcil. A més, el fet d’accedir als documents digitalitzats a través del nostre sistema d'informació segur aporta, entre d’altres, els avantatges següents:

Confidencialitat i traçabilitat en la gestió del coneixement. Agilitat i garantia dels fluxos de treball basats en circuits documentals. Augmenta la productivitat en la gestió diària. Allibera espai físic i redueix costos d'emmagatzematge. La informació s'emmagatzema de forma segura en el temps.

Disposem de personal tècnic i de les millors solucions del mercat per convertir en format electrònic qualsevol tipus de documentació, ja siguin històries clíniques, expedients administratius o de Recursos Humans, contractes, documentació històrica, de grans formats, etc. Realitzem una digitalització certificada de factures d'acord amb les normes de l'Agència Tributària. Actualment a Espanya disposem de 8 modernes centrals de digitalització. En DIGITALITZACIÓ CLÍNICA, el Grupo Servicio Móvil disposa de més de 30 anys d'experiència en el sector hospitalari i som experts en afrontar processos de digitalització massiva d'històries clíniques amb les màximes garanties. I com a bons coneixedors de les diferents tipologies de documentació que conté una HC, garantim un resultat final òptim, que permet localitzar i consultar qualsevol fitxer de la forma més ràpida i efectiva un cop digitalitzat. Els nostres projectes de digitalització impliquen diverses fases amb processos diferents en cadascuna:

Estudi previ. Consultoria prèvia a qualsevol projecte per estudiar les necessitats i realitzar l'anàlisi documental. Expurgació. Separació de documents no rellevants i que, per tant, no es digitalitzen. Preparació. Adequació dels documents perquè el tractament en l'escàner sigui el més eficient possible i que la pre-indexació sigui l'adequada. Escanejat. Digitalització dels documents amb tècniques automàtiques de reconeixement per tipus de document i certificació digital. Indexació. Identificació del contingut dels fitxers pel seu nom i inclusió de noves metadades. Control de qualitat. Realització dels controls de qualitat definits al nostre Sistema de Gestió de Qualitat (certificat segons Norma ISO 9001) i els consensuats amb cada client. Còpies de seguretat. Còpies de seguretat contínues per garantir la integritat de la informació en tots els processos. Traspàs de la informació. Treballem amb tots els tipus de formats del mercat i entreguem el resultat d'acord amb les necessitats del client. Proporcionem a més, el suport, la gestió i l'administració informàtica dels sistemes si el client així ho desitja. Destrucció i/o custòdia. Destrucció certificada de la informació en paper o custòdia de la documentació en instal•lacions degudament preparades.

Deixeu a les nostres mans el reciclatge i la destrucció de tots aquells documents, discs durs, DVD i CD que ja no necessiten seguir arxivats. Us oferim un servei de destrucció segura en totes les etapes del procés de la cadena de custòdia, des de la recollida fins a la destrucció, complint així amb la legislació vigent sobre la matèria.

El nostre personal posarà a la vostra disposició caixes i contenidors on anireu dipositant la documentació i els suports informàtics que necessiteu destruir. Posteriorment, aquest personal realitzarà les tasques de destrucció confidencial segura en una àrea restringida de les nostres instal•lacions. En el cas de la destrucció de documents, disposem de la maquinària industrial capaç de destruir-los, tot això segons la norma DIN 32757-1 i nivell de seguretat 3 (tires de 2 mm de gruix). I per a la vostra total tranquil•litat us oferim la possibilitat de presenciar in situ les destruccions. I si no podeu assistir-hi, no us preocupeu. Nosaltres enregistrem en vídeo la destrucció i, juntament amb el certificat de destrucció que emetem, us lliurarem el DVD amb l'enregistrament, així com una petita mostra de la documentació i/o suport destruïts.

A LOGISDOC oferim un servei de gestió externa, per això disposem a les nostres instal•lacions d'una cambra cuirassada dissenyada per custodiar còpies de seguretat i arxius informàtics, i us garantim en tot moment la cadena de custòdia. El material el recollim a les oficines del client i es transporta de forma segura a través de vehicles propis, adaptats per al transport d'aquest tipus de suports. S'utilitzen maletins especials que reuneixen tots els requisits de protecció i salvaguarda del contingut interior.

La cambra cuirassada compta amb la màxima seguretat i garantia. Disposa de climatització i d'armaris de seguretat concebuts per protegir aquests suports dels camps magnètics, de danys electrostàtics i de la pols.

L'emmagatzematge de còpies de seguretat en línia que ofereix LOGISDOC és una solució pràctica i fiable. Consisteix en emmagatzemar a través del nostre centre de dades remot la informació crítica que el client consideri. El concepte anglosaxó “vaulting” possibilita l'automatització de tot el procés i permet fer còpies de seguretat a través d'Internet, de forma segura i sense pèrdua de dades. Garantim el màxim nivell de seguretat a través del procediment d'encriptació de dades. I l'accés al sistema està totalment restringit a persones autoritzades, a les quals se'ls hi proporcionen contrasenyes individuals.

Avaluem les aplicacions informàtiques de gestió documental que s'incorporen al mercat per poder assessorar als nostres clients sobre la solució que millor s'adapti a les seves necessitats. Posem a la seva disposició aplicacions tant de desenvolupament propi com de tercers, que poden solucionar qualsevol problemàtica d'arxius i documents:

- Sistemes de gestió d'arxius i dipòsits.
- Software d'arxiu electrònic de documents (AED).
- Sistemes d'informació documental mèdica.
- Software de control i vigilància d'instal•lacions d'arxiu.

Segesdoc Gestió
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS

Aplicació fàcil de manejar per als processos de gestió d’arxius físics. Parametritzable a l’entorn de treball del client.

Segesdoc Capture
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS

Aplicació per a la digitalització de tot tipus de documents. Parametritzable per a una indexació massiva automàtica. Mòdul d’escaneig del gestor documental.

SegesdocIndex
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS

Aplicació per a la indexació per tipus de documents i estructures lògiques. Parametritzable d’acord amb les necessitats del client i del projecte. Mòdul de documentació del gestor documental.

Segesdoc Visual
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS

Aplicació per a la cerca i consulta de fitxers digitalitzats. Parametritzable d’acord amb les necessitats del client i del projecte. Interfície visual del gestor documental.